Who wij zijn 
Ons websiteadres is: http://www.dufloucq.be.Welke persoonsgegevens wij verzamelen enwaarom wij het verzamelen 

becommentarieert Wanneer de bezoekers commentaren op deplaats verlaten wij de gegevens dat in decommentarenvorm worden getoond, en ook hetIP van de bezoeker adres en browser koord vande gebruikersagent verzamelen spamopsporingtebevorderen. Anonymized koord dat van uw emailadres (ookgenoemd wordt gecreeerd een knoeiboel) kanaan de Gravatar-dienst worden verstrekt om te zien of gebruikt u het. Het Gravatar-beleid van de de dienstprivacy is beschikbaar hier:https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuringvan uw commentaar, is uw profielbeeld zichtbaaraan het publiek in de context van uwcommentaar.

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Anonymized koord dat van uw e-mailadres(ook genoemd wordt gecreeerd een knoeiboel)kan aan de Gravatar-dienst worden verstrektom te zien of gebruikt u het. Het Gravatar-beleid van de de dienstprivacy is beschikbaarhier: https://automattic.com/privacy/. Nagoedkeuring van uw commentaar, is uwprofielbeeld zichtbaar aan het publiek in decontext van uw commentaar. Media 
Als u beelden aan de website uploadt, zou umoeten vermijden uploadend beelden metingebedde inbegrepen plaatsgegevens (EXIFGPS). De bezoekers aan de website kunnenom het even welke plaatsgegevens uit beeldendownloaden en halen over de website. Hetcontact vormt Koekjes 
Als u een commentaar op onze plaats verlaatkunt u opteren-in aan het bewaren van uwnaam, e-mailadres en website in koekjes.Deze zijn voor uw gemak zodat u niet uwdetails moet opnieuw invullen wanneer u een andere commentaar verlaat. Deze koekjeszullen één jaar duren. 
Als u een rekening en u login aan deze plaatshebt, zullen wij een tijdelijk koekje plaatsen omte bepalen als uw browser koekjes goedkeurt.Dit koekje bevat geen persoonsgegevens enverworpen wanneer u uw browser sluit. 
Wanneer u login, wij opstelling verscheidenekoekjes ook uw login informatie en uw keuzenvan de het schermvertoning zullen bewaren.Login de koekjes duren twee dagen, en dekoekjes van het schermopties duren een jaar.Als uitgezocht u „me“ herinnert, uw zal logintwee weken voortduren. Als u logout van uwrekening, de login koekjes zal wordenverwijderd. 
Als u uitgeeft of een artikel publiceert, zal eenextra koekje in uw browser worden bewaard.Dit koekje omvat geen persoonsgegevens enwijst eenvoudig op postidentiteitskaart van hetartikel u enkel uitgaf. Het verloopt na 1 dag.Ingebedde inhoud van andere websites 
De artikelen op deze plaats kunnen ingebeddeinhoud (b.v. video’s, beelden, artikelen, enz.)omvatten. De ingebedde inhoud van anderewebsites gedraagt zich op de nauwkeurigezelfde manier alsof de bezoeker de anderewebsite heeft bezocht. 
Deze websites kunnen gegevens over uverzamelen, koekjes gebruiken, het extraderde volgen inbedden, en uw interactie metdie ingebedde inhoud controleren, met inbegrip van het volgen van uw interactie metde ingebedde inhoud als u hebt een rekeningen aan die website het programma geopend.Analyticswho delen wij uw gegevens met hoelang wij uw gegevens behouden 
Als u een commentaar verlaat, worden decommentaar en zijn meta-gegevens voor onbepaalde tijd behouden. Dit is zodat kunnenwij om het even welke follow-upcommentarenautomatisch erkennen en goedkeuren in plaats van het houden van hen in een matigingsrij. 
Voor gebruikers die op onze website (als om het even welk) registreren, slaan wij ook depersoonlijke informatie op die zij in hungebruikersprofiel hebben verstrekt. Allegebruikers kunnen, hun persoonlijke informatiezien uitgeven of op elk ogenblik schrappen(maar kunnen zij niet hungebruikersbenaming) veranderen. Dewebsitebeheerders kunnen die informatie ookzien en uitgeven. Welke rechten u over uwgegevens hebt 
Als u hebt een rekening op deze plaats, ofcommentaren verlaten, kunt u verzoeken om een uitgevoerd dossier van depersoonsgegevens te ontvangen die wij overu, met inbegrip van om het even welkegegevens hebben gehouden u aan ons hebtverstrekt. U kunt ook verzoeken om dat wij om het even welke persoonsgegevens wissen diewij over u hebben gehouden. Dit omvat geengegevens wij verplicht om vooradministratieve, wettelijke, ofveiligheidsdoeleinden zijn te houden. Waar wijuw gegevens verzenden 
De bezoekercommentaren kunnen door degeautomatiseerde dienst van despamopsporing worden gecontroleerd. UwExtra informatie die van de contactinformatiehoe wij uw gegevens beschermen Welkeprocedures van de gegevensbreuk wij op zijn plaats hebben Welke derden wij gegevensontvangen van wat besluit – het makenautomatiseerde en/of doen wij met vereistenvan de de Industrie de regelgevende onthullingvan gebruikersgegevens profileert